Uchwały

W tej zakładce można zapoznać się z uchwałami organów SM "STAWKI": Walnego Zgromadzenia Człónków, Rady Nadzorczej oraz Zarządu.


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa