Osiągnięcia Spółdzielni

Spółdzielnia w 2023 roku otrzymała: