Telefony alarmowe
TELEFONY ALARMOWE

Straż Miejska tel. 986

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Straż Pożarna tel. 998

Policja tel. 997

Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 994

Pogotowie cieplownicze tel. 993

Pogotowie gazowe tel. 992

Pogotowie energetyczne tel. 22 821-31-31

więcej informacji pod adresem: http://www.9477.pl/tel_alarm_warszawa.php  

Zobacz, co się działo

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa