Ogłoszenia
Galeria
Informacja dot. statutu 2019-09-18

Szanowni Członkowie Spółdzielni

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wszystkich zmian statutu przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków SM "STAWKI" w dniu 6 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 8/2019. 

Tekst jednolity statutu jest dostępny na stronie internetowej w zakładce "Akty prawne - Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej STAWKI” (po zalogowaniu) oraz w biurze Spółdzielni.

Pozostałe Informacje

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa