Ogłoszenia
Galeria
Kontrola przewodów wentylacyjnychoraz szczelności instalacji gazowej 2020-05-21

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. od 25 maja do 4 czerwca 2020 r. będzie przeprowadzona kontrola przewodów wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej w lokalach budynków będących w zasobach Spółdzielni przez firmę U.R.B.P.N.B. Kominiarstwo Szymon Piórkowski.

Informacje o terminach kontroli w lokalach mieszkalnych są umieszczone na drzwiach wejściowych budynków.

Pozostałe Informacje

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa