Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

OGŁOSZENIA O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

I.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” w Warszawie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 72,20 m² usytuowany w parterze pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie.

Obecnie w lokalu jest prowadzona działalność cukierniczo- gastronomiczna. Najem lokalu może nastąpić od 01.11.2019 roku.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie do dnia 07.10.2019 roku do godz. 18.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 72,20 m²  w pawilonie przy ul. Dzikiej 4”.

Oferta musi zawierać:

  • nazwę i siedzibę oferenta, nr REGON lub imię, nazwisko i adres, nr PESEL i nr NIP, jeżeli oferent jest osobą fizyczną,
  • formę prawną podmiotu gospodarczego,
  • rodzaj proponowanej działalności w lokalu,
  • oferowaną umowną stawkę najmu w złotych netto za 1 m2 lokalu.

Oferta może zawierać dodatkowe propozycje zwiększające atrakcyjność oferty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy, odwołania na dowolnym etapie lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dotyczące ww. lokalu udzielane są pod numerem telefonu 22 831 60 38.

II.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” w Warszawie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 843,00 m² usytuowany w parterze pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie.

Lokal obecnie jest zajmowany przez dyskont wielkopowierzchniowy. Dodatkowo jest możliwość wynajęcia utwardzonego terenu zewnętrznego o pow. 39,00 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu. Wynajmujący zapewnia dojazd do lokalu. Najem lokalu może nastąpić od 01.01.2020 roku.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie do dnia 07.10.2019 roku do godz. 18.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 843,00 m² przy ul. Dzikiej 4”.

Oferta musi zawierać:

  • nazwę i siedzibę oferenta, nr REGON lub imię, nazwisko i adres, nr PESEL i nr NIP, jeżeli oferent jest osobą fizyczną,
  • formę prawną podmiotu gospodarczego,
  • rodzaj proponowanej działalności w lokalu,
  • oferowaną umowną stawkę najmu w złotych netto za 1 m2 lokalu,
  • oferowaną umowną stawkę najmu w złotych netto za 1 m2 terenu zewnętrznego.

Oferta może zawierać dodatkowe propozycje zwiększające atrakcyjność oferty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy, odwołania na dowolnym etapie lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dotyczące ww. lokalu udzielane są pod numerem telefonu 22 831 60 38.


czytaj więcej
Pozostałe Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa