Ogłoszenia
Galeria
Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” posiada do wynajęcia lokal mieszkalny o powierzchni 36,00 m² znajdujący się na IX piętrze w budynku przy ul. Inflanckiej 15.

Mieszkanie składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki.

Oferty z podaniem stawki najmu za 1m2 powierzchni należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie do dnia 31.07.2020 roku do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Inflanckiej 15” lub przesłać na adres stawki@smstawki.pl.

Informacje dotyczące ww. lokalu udzielane są pod numerem telefonu 22 831-60-38 wew. 03 lub 11.

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu terminu z administratorem pod numerem telefonu 500 053 668.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy, odwołania na dowolnym etapie lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.


czytaj więcej
Pozostałe Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa