Ogłoszenia
Galeria
Uchwała Rady m.st. Warszawy dot. bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchoności 2018-11-07

Pozostałe Informacje

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa