Rozstrzygnięcia
rok 2024

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2024 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy Zakład Kominiarski Emil Mączka-Rzewuski, z siedzibą w Markach przy ul. Strumykowej 5/2.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2024 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę i wymianę wodomierzy w budynku przy ul. Inflanckiej 11, 15 i Dzikiej 6 oraz dostawę i wymianę ciepłomierzy w budynku przy ul. Inflanckiej 11 w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy PIAS-KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia 78D.

rok 2023

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 7/2023 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie remontu V klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy firmę STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 6/2023 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie projektów wykonawczych, dostarczenie urządzeń i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, wysokich przy ul. Dzikiej 6, Inflanckiej 15 i 19 w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy „MAZEKO” Grzegorz Szuba z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 175


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 5/2023 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie projektów wykonawczych, dostarczenie urządzeń i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, wysokich przy ul. Dzikiej 6, ul. Inflanckiej 15 i 19 w Warszawie.

Zarząd Spółdzielni na podstawie pkt. IX. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia unieważnił postępowanie przetargowe i odstąpił od podpisania umowy.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2023 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów oraz badanie instalacji odgromowej w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI” w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy TECHNIKA MAŁGORZATA DUCKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Oszmiańskiej 10 m. 55.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2023 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę i wymianę wodomierzy w budynkach przy ul. Inflanckiej 19 i Dzikiej 4
w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy PIAS-KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia 78D.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2023 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6  w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy: Zakład Kominiarski Emil Mączka-Rzewuski z siedzibą w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 59A/201.

rok 2022

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2022 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na ubezpieczenie majątku trwałego (budynki, budowle) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości SM „STAWKI” w Warszawie na okres od 01.01.2023 do 31.12.2025

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.z siedzibą ul. Indiry Gandhi 27 lok. 1, 02-776 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2022 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie osiedlowej, wewnętrznej sieci wodociągowej zasilającej budynki przy ul. Dzikiej 6, Inflanckiej 15 i 19 w Warszawie

  Z uwagi na brak ofert postępowanie przetargowe zostało unieważnione.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2022 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6  w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcyZakład Kominiarski Leszek Rzewuski w spadku Rębków ul. Starowiejska 67 08-400 Garwolin

rok 2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 5/2021 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym
w Warszawie przy ul. Dzikiej 6 i Inflanckiej 19 (bez holi wejściowych).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 6/2021 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 1. Wykonanie częściowego remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy ul. Inflanckiej 19 (likwidacja miejscowych ubytków w nawierzchni parkingu oraz wykonanie studzienki odpływowej) w Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.
 2. Wykonanie częściowego remontu nawierzchni z kostki brukowej drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Dzika 4/4A (likwidacja miejscowych zastoisk wody) wraz z regulacją studzienek odpływowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy LIRA-BUD Anna Bazydło z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 14 lok. 21


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/2021 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie remontu konstrukcji schodów zlokalizowanych przy budynku usługowym w Warszawie
przy ul. Dzikiej 4

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy PPHU „EW-POL” BIS Uzarowicz Paweł z siedzibą ul. Zagórska 21, 05-462 Majdan


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2021 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie remontu konstrukcji schodów zlokalizowanych przy budynku usługowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

Zarząd, na podstawie §15 ust. 3 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”, postanowił o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2021 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6  w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcyFirma Usługi Remontowo-Budowlane Projektowanie, Nadzór Budowlany, Kominiarstwo Szymon Piórkowski z siedzibą 07-210 Długosiodło – Budy Przetycz 6


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2021 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI” w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12

rok 2020

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 9/2020 O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach przy ul. Inflanckiej 15 i 19.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 8/2020 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie:

 1. systemu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Inflanckiej 15
 2. systemu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Inflanckiej 19.

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy „AFG INSTALACJE” mgr inż. Agnieszka Furczak z siedzibą w Warszawie, ul. Cybisa 10 lok. U2


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 7/2020 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6  w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcyFirma Usługi Remontowo-Budowlane Projektowanie, Nadzór Budowlany, Kominiarstwo Szymon Piórkowski z siedzibą 07-210 Długosiodło – Budy Przetycz 6


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 6/2020 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI” w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 5/2020 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont dachu w pawilonie handlowo-usługowo-biurowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/2020 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w pawilonie handlowo-usługowo-biurowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2020 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wymianę ślusarki drzwiowej wraz z wydzieleniem stref pożarowych w klatkachI - VII w budynku przy ul. Inflanckiej 19 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy PPHU „EW-POL” BIS Uzarowicz Paweł z siedzibą ul. Zagórska 21, 05-462 Majdan


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2020 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w pawilonie handlowo-usługowo-biurowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarnej 12

rok 2019

OGLOSZENIE O WYNIKU POST POWANIA NR 13/2019 O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO

na ubezpieczenie majtku trwałego (budynki, budowle) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i  zarzadzaniem  nieruchomości  SM  „STAWKI”  w  Warszawie  na  okres od 01.01.2020 do 31.12.2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 27 lok. 1.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 12/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w pawilonie handlowo-usługowo-biurowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy Creatius sp. z o.o., ul. Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 11/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej w budynku (pawilonie handlowo-usługowo-biurowym) przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy SANI-X s.c. Kluczyk Karol, Kluczyk Mirosław, ul. Kostrzewskiego 1 m. 61, 00-768 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 10/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO

na wymianę ślusarki drzwiowej wraz z wydzieleniem stref pożarowych w budynku przy ul. Inflanckiej 15 oraz w klatce 8 i 8A w budynku przy ul. Inflanckiej 19 w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy PPHU „EW-POL” BIS Uzarowicz Paweł z siedzibą ul. Zagórska 21, Majdan


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 9/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

w przedmiocie zamówienia na:

 1. demontaż, dobór i montaż nowych detektorów gazu w miejsce zdemontowanych detektorów tlenku węgla typu WG-2LGs oraz kalibrację detektorów gazów  WG.EG firmy Gazex, zainstalowanych w wielostanowiskowym garażu podziemnym w budynku mieszkalnym przy ul. Dzikiej 4A,
 2. kalibrację detektorów tlenku węgla typu  COMAG.3.1 oraz detektorów gazu ELPEG.3 firmy Sensor Tech zainstalowanych w wielostanowiskowym garażu podziemnym w budynku mieszkalnym przy ul. Inflanckiej 11.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy MATPOŻ Tomasz Łoboda z siedzibą Pl. Gen. Hallera 6/2 w Warszawie


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 8/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz dostosowanie wszystkich wind w budynkach przy ul. Inflanckiej 15 i Inflanckiej 19 do systemu przeciwpożarowego budynku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy CREATIUS  sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 77 w Warszawie


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 7/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
W TRYBIE KONKURSU OFERT

na wybór wykonawcy prac związanych z remontem dachu w trybie awaryjnym w budynku przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław, ul. Agrarna 12, 04-269 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 6/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

   na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie:

 • instalacji oświetlenia awaryjnego,
 • instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • instalacji hydrantowej,
 • instalacji systemu sygnalizacji pożarowej

w pawilonie handlowo-usługowo-biurowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy AFG INSTALACJE mgr inż. Agnieszka Furczak z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Cybisa 10/U2


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 5/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław z siedzibą w Warszawie przy ul. Agrarna 12


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę i wymianę wodomierzy oraz wymianę ciepłomierzy na legalizowane w budynku przy ul. Dzikiej 4A w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy PIAS-KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Prymasa Tysiąclecia 78D


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru wykonawcy Firma Usługi Remontowo-Budowlane Projektowanie, Nadzór Budowlany, Kominiarstwo Szymon Piórkowski z siedzibą 07-210 Długosiodło – Budy Przetycz 6


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie wymiany instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmyKarol Kluczyk Instalatorstwo Centralnego Ogrzewania Gazowe i Sanitarne Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Warszawie przy ul. Kostrzewskiego 1 m. 61


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2019 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

na wybór wykonawcy prac związanych z remontem pomieszczeń biurowych
SM „STAWKI” przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław, ul. Agrarna 12, 04-269 Warszawa

rok 2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 14/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na ubezpieczenie majątku trwałego (budynki, budowle) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości SM „STAWKI” w Warszawie w roku 2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Indiry Gandhi 27 lok. 1, 02-776 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 13/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na projekty budowlano-wykonawcze w zakresie wydzielenia stref pożarowych w budynkach wielorodzinnych, wysokich przy ul. Inflanckiej 15 i 19 w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy AFG INSTALACJE, ul. Cybisa 10/U2, 02-784 Warszawa


Przetarg na  na projekty budowlano-wykonawcze w zakresie wydzielenia stref pożarowych w budynkach wielorodzinnych, wysokich przy ul. Inflanckiej 15 i 19 w Warszawie (sprawa nr 12/2018) został unieważniony. 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 11/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Dzikiej 6.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy Creatius sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Wiertniczej 77


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 10/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie remontu schodów wejściowych do I klatki budynku przy ul. Dzikiej 6.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowegodo realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy PIM-BUD sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Rossiniego 10 lok. 3


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 9/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej w budynku
przy ul. Inflanckiej 19 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy SANI-X s.c. Kluczyk Karol, Kluczyk Mirosław z siedzibą w Warszawie przy ul. Kostrzewskiego 1 m. 61


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 8/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej w budynku
przy ul. Inflanckiej 15 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy SANI-X s.c. Kluczyk Karol, Kluczyk Mirosław z siedzibą w Warszawie przy ul. Kostrzewskiego 1 m. 61


Sprawa nr 7/2018

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję w sprawie zlecenia audytu bezpieczeństwa firmie KONTRA24.PL z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów oraz badanie instalacji odgromowej w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-ELBUD Krzysztof Konarzewski, 04-502 Warszawa ul. Korkowa 40


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy STAN-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Instalacyjne Leszczyński Stanisław, ul. Agrarna 12
04-269 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmyUsługi Remontowo-Budowlane Projektowanie, Nadzór Budowlany, Kominiarstwo Szymon Piórkowski,  07-210 Długosiodło  Budy Przetycz 6


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2018 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę i wymianę wodomierzy w budynku przy ul. Inflanckiej 11, Inflanckiej 15, Dzikiej 6 oraz na dostawę i wymianę lub legalizację ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Inflanckiej 11 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy PIAS-KAN Sp. z o.o., z siedzibą ul. Prymasa Tysiąclecia 78D, 01-424 Warszawa


Zarząd w dniu 07.02.2018 r. podjął uchwałę nr 18/4/2018 w sprawie wyboru wykonawcy wykonania projektów technicznych budowlano-wykonawczych w zakresie wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Inflanckiej 15 i Inflanckiej 19 w nawodnioną instalację hydrantową (sprawa nr 5/2018)

Zarząd dokonał  wyboru  firmy AFG INSTALACJE Agnieszka Furczak-Grzywna, ul. Cybisa 10 lok. U2, 02-784 Warszawa


Zarząd w dniu 07.02.2018 r. podjął uchwałę nr 17/4/2018 w sprawie wyboru wykonawcy wykonania instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku przy ul. Dzikiej 6 (sprawa nr 6/2018)

Zarząd dokonał  wyboru  firmy:  CREATIUS  sp. z o.o. ul. Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa.

rok 2017

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 20/2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wymianę nawierzchni parkingu (z asfaltowej na kostkę brukową typu Holland) wraz z miejscową fragmentaryczną wymianą podbudowy oraz wykonaniem profilacji nawierzchni do odpływów na terenie położonym przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

Przedsiebiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych LIRA-BUD Anna Bazydło

ul. Wrocławska 14 lok. 21, 01-493 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 19/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na ubezpieczenie majątku trwałego (budynki, budowle) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości SM „STAWKI” w Warszawie w roku 2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Indiry Gandhi 27 lok. 1, 02-776 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 18/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na :

 1. prowadzenie konserwacji wewnętrznych instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków, oświetlenia zewnętrznego terenu oraz pogotowia elektrycznego po godzinach pracy Spółdzielni i w dni wolne od pracy w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”;
 2. prowadzenie konserwacji instalacji domofonowej oraz systemu sterowania bram, furtek i szlabanów będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

STAN-ELBUD Krzysztof Konarzewski

ul. Korkowa 40, 04-502 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 17/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wymianę ślusarki drzwiowej wraz z wydzieleniem stref pożarowych w budynku przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

PPHU EW-POL BIS Paweł Uzarowicz z siedzibą ul. Zagórska 21, Majdan, 05-462 Wiązowna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 14/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wymianę posadzek z płytek PCV na płytki gresowe w holach windowych i korytarzach VIII klatki w budynku przy ul. Inflanckiej 19 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

ISSIKON Wiesław Kondratowicz z siedzibą ul. Pomorska 28A, 96-313 Chylice Kolonia


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 16/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Dzikiej 6

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

Karol Kluczyk Instalatorstwo Centralnego Ogrzewania, Gazowe I Sanitarne
Usługi Ogólnobudowlane,
z siedzibą ul. Kostrzewskiego 1 m. 61, 00-768 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 12/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE   KONKURSU OFERT

na konserwację instalacji elektrycznej w zasobach SM „STAWKI” w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zlecenia został wybrany Wykonawca:

Bezpieczny Dom Serwis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 11/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy
DENUO-ART Adam Dunaj z siedzibą ul. Nowy Świat 47A lok. 10, 00-042 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 10/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”

Zarząd, na podstawie §15 ust. 3 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”,
postanowił o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 9/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na remont balkonów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”

Zarząd, na podstawie §15 ust. 3 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”,
postanowił o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 8/2017 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji zlecenia został wybrany Wykonawca:

Zakład Kominiarski Leszek Rzewuski

z siedzibą 08-400 Garwolin, ul. J. Korczaka 9/18


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 6/2017 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W  TRYBIE KONKURSU OFERT

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wydzielenia stref pożarowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zlecenia został wybrany Wykonawca:

    AKANA TAKANA Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą Al. Krakowska 41, 05-900 Janki


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 5/2017 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE KONKURSU OFERT

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz wyłącznika głównego ppoż. w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie

Zarząd, na podstawie §15 ust. 3 pkt 1 i 4 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”, postanowił o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/2017 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W  TRYBIE KONKURSU OFERT

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wyposażenia budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie w nawodnioną instalację hydrantową

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zlecenia został wybrany Wykonawca:

AFG INSTALACJE Agnieszka Furczak-Grzywna

z siedzibą ul. Cybisa 10 lok. U2, 02-784 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2017 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W  TRYBIE KONKURSU OFERT

na wykonanie ekspertyzy technicznej zawierającej możliwe odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie dróg pożarowych obsługujących budynki mieszkalne, wielorodzinne, wysokie przy ul. Dzikiej 6, Inflanckiej 15 i 19 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zlecenia został wybrany Wykonawca:

FIRE-PROTECT Grzegorz Dzień

z siedzibą ul. Parola 1/29, 01-944 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2017  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę i wymianę wodomierzy w budynku przy ul. Inflanckiej 19 w Warszawie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu zamówienia dokonano wyboru firmy

PIAS-KAN Sp. z o.o.,

z siedzibą ul. Prymasa Tysiąclecia 78D, 01-424 Warszawa


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/2017 O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6.

Zarząd, na podstawie §15 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”,
postanowił o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy.

 

 

 

 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa