Rozliczenie wieczystego użytkowania

Wyliczenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu dla nieruchoności gruntowej położónej przy ul. Inflancka/Dzika zgodnie z wyrokiem - pdf

Rozliczenie kosztów i przychodów wieczystego uzytkowania gruntu za lata 2011-2017 - pdf 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa