Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa