Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stawki” informuje, że:

 • w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe Naszych Mieszkańców, Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej;
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne.
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj – tutaj oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj  - tutaj;
 • w sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
  • sms na podany numer telefonu;
  • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
  • listownie na podany adres zamieszkania;

Obowiązek informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Stawki” względem:

 • Członków Spółdzielni - tutaj
 • Mieszkańców i Najemców - tutaj
 • Naszych Kontrahentów i ich pracowników - tutaj
 • Naszych pracowników - tutaj
 • Kandydatów do pracy - tutaj
 • Wobec nadawców korespondencji elektronicznej - tutaj
 • Monitoringu wizyjnego na terenie Spółdzielni – tutaj

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”

 

        

 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa