O spółdzielni

W 1990 roku Zebranie Przedstawicieli Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie dokonało jej podziału. W wyniku podjętej w tym zakresie uchwały powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa "STAWKI", przejmująca pod samodzielną działalność i zarządzanie zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe wraz z terenami zlokalizowanymi na obszarze dotychczasowego „Osiedla STAWKI”.

Spółdzielnia usytuowana jest na Osiedlu Muranów w dzielnicy Śródmieście i  zajmuje ponad 6-cio hektarowy obszar. Na tym terenie zlokalizowanych jest 6 budynków, w tym 5 mieszkalnych i 1 pawilon handlowo-usługowy. Realizacja trzech budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Inflanckiej 15, Inflanckiej 19 i Dzikiej 6 przypadała na lata 1974-1977. Dominującą w tym czasie technologią konstrukcyjną obok wielkiej płyty była zastosowana w budynkach Spółdzielni tzw. rama “H” w układzie podłużnym wraz z dużymi balkonami, co w ówczesnych czasach należało do rzadkości. W 2003 roku osiedle powiększyło się o budynek wielorodzinny przy ul. Dzikiej 4A, zasiedlany już przez dzieci i wnuki pierwszych mieszkańców „Osiedla Stawki” a w roku 2014 o kolejny przy ul. Inflanckiej 11. Wizualizacyjnie, jak i konstrukcyjnie, budynki są bardziej nowoczesne, odpowiadające obecnie panującym trendom w budownictwie mieszkaniowym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w dniu 17 grudnia 1990 roku pod numerem ARS 2938. Od 2001 roku Spółdzielnia wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000055749 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” jest zrzeszeniem zorganizowanym dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz potrzeb kulturalnych i społecznych, wynikających z zamieszkiwania przez nich w zasobach Spółdzielni.

Aktualna treść Statutu jest dostępna w zakładce Akty prawne.

 

Zobacz, co się działo

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa