Rada Nadzorcza SM "STAWKI"

Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2023 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej w liczbie 11 członków w osobach:

 1. Mateusz Dąbrowski
 2. Jerzy Gliwa-Gliwiński
 3. Andrzej Hryniewicz
 4. Tadeusz Izakowski
 5. Tadeusz Józefowski
 6. Aleksandra Kamel
 7. Jerzy Kurek
 8. Ryszard Moniuszko
 9. Robert Mucha
 10. Marian Wielądek
 11. Mieczysław Żochowski

Rada Nadzorcza na swym pierwszym konstytucyjnym posiedzeniu w dniu 26.06.2023 r. dokonała wyboru Prezydium Rady Nadzorczej w osobach:

przewodniczący Tadeusz Izakowski

zastępca przewodniczącego Mieczysław Żochowski

sekretarz Ryszard Moniuszko


Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Izakowski    - przewodniczący Komisji

Mateusz Dąbrowski   - członek

Tadeusz Józefowski  - członek

Aleksandra Kamel     - członek

 

Komisja Remontowo-Budowlana:

Marian Wielądek        - przewodniczący Komisji

Jerzy Gliwa-Gliwiński - członek

Jerzy Kurek                - członek

Ryszard Moniuszko    - członek


 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa