Ogłoszenia
Galeria
Rada Nadzorcza SM "STAWKI"

wybrana na kadencję 2018-2021

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Tadeusz Izakowski - zastępca przewodniczącego

Marek Kazimirski - sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Komisja Remontowo-Budowlana

Jolanta Grabowska - przewodnicząca Komisji

Grażyna Budzińska- członek

Tadeusz Izakowski - członek

Marian Wielądek - przewodniczący Komisji

Marek Kazimirski - członek

Ryszard Moniuszko - członek

 

Komisja Społeczno-Samorządowa

Marek Duszota - przewodniczący Komisji

Tadeusz Izakowski - członek

Marek Kazimirski - członek

Członkowie RN od dnia 06.06.2019 r.

 Marek Duszota

Włodzimierz Makowski

Mieczysław Żochowski


Dyżury członków Rady Nadzorczej pełnione są w biurze Spółdzielni w godz. 1700 – 1800

Nazwisko członka Rady Nadzorczej

           Data dyżuru              

Marek Duszota 26.09, 10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12.2019
Grażyna Budzińska 04.11.2019
Marek Kazimirski 02-12-2019
Marek Duszota 9.01, 23.01, 13.02, 27.02, 12.03, 26.03, 9.04, 23.04, 14.05, 28.05, 25.06.2020
Mieczysław Żochowski 13.01.2020
Marian Wielądek 03.02.2020
Ryszard Moniuszko 02.03.2020
Tadeusz Izakowski 06.04.2020

 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa